Bc. Radim Baranek

Diplomová práce

Porovnání vybraných fyziologických parametrů fotbalistů SFC Opava

Comparison of selected physiological parameters in soccer players SFC Opava
Anotace:
Cílem diplomové práce je porovnat fotbalisty čtyř týmů SFC Opava z hlediska fyziologických parametrů, a to dorosteneckých U16, U17 a U19 a mužského „A“ týmu. Nejdříve srovnávám jejich výsledky s hodnotami udávanými v literatuře a posléze porovnávám rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi fotbalistů SFC Opava.
Abstract:
The aim of the thesis is to compare the four football teams SFC Opava in terms of physiological parameters, junior U16, U17 and U19 and men's "A" team. First, I compare their results with the values given in the literature and then compare the differences between different categories of footballers SFC Opava.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy