Bc. Klára Štíchová

Diplomová práce

Darování a darovací smlouva

Donation and contract of gift
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komplexní právní analýzou institutu darování a podstatnými náležitostmi darovací smlouvy dle právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. První část se zaměřuje na pojmové znaky darování, mezi které řadíme předmět darování, bezúplatnost a dobrovolnost. Dále je zde pojednáno o slibu daru a o odlišení darování od podobných jednání. Druhá část se zaměřuje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the complex juridicial analysis of the donation institute and important appropriatenesses of the donation contract according to the legislation in law No 89/2012 Civil code. The first part is focused on conceptual sign of the donation, which include object of donation, gratuitousness and voluntariness. Next part deals with the donation promise and the differentiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
  • Oponent: Saskia Poláčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Soukromoprávní studia / Soukromoprávní studia

Práce na příbuzné téma

Všechny práce