Theses 

Komparativní analýza forem žákovské participace uplatňovaných na škole Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště a Gymnázium Uherské Hradiště – Bc. Karel KOLAJA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Bc. Karel KOLAJA

Diplomová práce

Komparativní analýza forem žákovské participace uplatňovaných na škole Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště a Gymnázium Uherské Hradiště

Comaparative analysis of student's particiaption used at Commercial Academy, College, Language school with the right of state language exam Uherské Hradiště and Grammar school Uherské Hradiště

Anotace: Diplomová práce se zabývá žákovskou participací na dvou vybraných středních školách. Z průzkumu je zjištěno, jestli žáci ví o možnostech participace na své škole, jak ji hodnotí, zda se aktivně účastní a co je motivuje k jejich zapojení se. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje informace týkající se pojmů participace, žákovská participace, volný čas, demokracie. V praktické části jsou interpretovány výsledky výzkumného šetření.

Abstract: Diploma work deals with pupil participation in two selected secondary schools. The survey also found if young people know about how their participation in school, how to evaluate whether they actively participate in and what motivates their involvement. The thesis is divided into theoretical and practical. The theoretical section contains information regarding the terms of participation, pupil participation, leisure, democracy. The practical part is interpreted results of an investigation.

Klíčová slova: Participace, Žákovská participace, Volný čas, Participační demokracie, Demokracie, Motivace, Sen

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: světu
01_Uvod.str._Obsah.doc 01_Uvod.str._Obsah.doc
02_TC_a_PC_Zaver.doc 02_TC_a_PC_Zaver.doc
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOLAJA, Karel. Komparativní analýza forem žákovské participace uplatňovaných na škole Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště a Gymnázium Uherské Hradiště. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz