Bc. Vladislava Vondrová

Diplomová práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v informační společnosti

Youth clubs social services in the information society
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, do jaké míry a jak ovlivňují předpoklady sociálních pracovníků jako je motivace, ideály, představa o vlastní roli, znalosti a dovednosti zprostředkovávání kompetencí spojených s informačními a komunikačními technologiemi klientům v souvislosti se začleňováním klientů do společnosti. Práce se skrze ekologickou perspektivu člověk-v-prostředí a pojetí sociální …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to discover how and to what extent the assumption of social workers (motivation, role, ideal, knowledge and skills) are influential in transmitting of ICT competencies to clients in the context of inclusion of clients into the society. In the thesis, two perspectives are used. Person-in-environment perspective and social work as capacity building perspective. Both of them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií