Theses 

Učitel učněm: zkušenost učitelů s mentoringem – Bc. Lukáš Linha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Linha

Diplomová práce

Učitel učněm: zkušenost učitelů s mentoringem

Teacher as a Mentee: Teachers’ Experience with Mentoring

Anotace: Diplomová práce „Učitel učněm: zkušenost učitelů s mentoringem“ v úvodní části nabízí základní vhled do problematiky učitelského vzdělávání a představuje základní pojmy a filozofická východiska. Empirická část práce se zaměřuje na analýzu a interpretaci živé zkušenosti učitelů základní školy, kteří jsou, a nebo byli, zapojeni do mentorského programu jako učni – mentee. Výzkum je založen na polo-strukturovaných rozhovorech, které byly analyzovány metodou Interpretatevně fenomenologické analýzy.

Abstract: Diploma thesis „Teacher as a Mentee: Teachers’ Experience with Mentoring“ in its introduction provides an insight into the problematic of teachers‘ education and presents basic terms and philosophical foundations of this thesis. The empirical section is focused on the analysis and interpretation of lived experience of basic school teachers who are or were involved in mentoring program as a mentee. The research is based on semi-structured interviews which were analyzed using the Interpretative phenomenological analysis (IPA) method.

Klíčová slova: Učitel, pedagog, mentoring, mentee, mentor, profesní rozvoj učitele, zkušenostní učení, mentoring ve školství, učitelské vzdělávání, zkušenost, interpretativní fenomenologická analýza, IPA, Teacher, educator, teacher‘s profesional development, experiential learning, mentoring in education, education of teachers, experience, Interpretative Phenomenological Analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:32, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz