Mgr. Romana Skovajsová

Diplomová práce

Využití interaktivní tabule ve výuce elementárního čtení a psaní

Usage of interactive board in elementary reading and writing
Anotace:
Diplomová práce pojednává o využívání interaktivní tabule ve výuce elementárního čtení a psaní. Teoretická část je zaměřena na výuku a význam elementárního čtení a psaní, výukové metody a interaktivní tabuli – historii, typy interaktivních tabulí, výhody a nevýhody a interaktivní učebnice. Praktická část zahrnuje přípravy do výuky elementárního čtení a psaní a výzkumné šetření. Cílem výzkumného šetření …více
Abstract:
Diploma thesis deals with using an interactive board in elementary reading and writing. The teoretical part is focused on education and meaning of elementary reading and writing, methods in education and interactive board – history, sort of interactive boards, advantages and disadvantages and interactive book. The practical part involves preparations for elementary reading a writing lessons and research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta