Bc. Marek Lang, Ph.D.

Diplomová práce

Výměna vzduchu mezi jeskynní a venkovní atmosférou: ovlivnění prostředí Císařské jeskyně (Moravský kras)

Air exchange between exterior and cave interior: the impact on environment of the Císařská Cave (Moravian Karst).
Anotace:
Na základě nově naměřeného souboru dat bylo studováno proudění vzduchu a jeho vliv na mikroklimatické parametry a krasové procesy v dynamické Císařské jeskyni (Moravský kras). Za hlavní hnací sílu proudění vzduchu byl určen teplotní rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v jeskyni. V UAF módu byla ventilace jeskyně intenzivnější (maximální rychlosti ~ 0,08 m3/s) než v DAF módu (maximální rychlosti …více
Abstract:
Based on new data set, air circulation and its impact on both microclimatic parameters and karst processes was studied in dynamic Císařská Cave (Moravian Karst). The temperature differences between external and cave temperature was determined to be the main driving force of airflow. The airflows were stronger in UAF mode (the highest airflows ~ 0,08 m3/s) in comparison with DAF mode (the highest airflows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta