Theses 

Wnt signalizace v nádorech vaječníku – Mgr. Anna Kotrbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Mgr. Anna Kotrbová

Bakalářská práce

Wnt signalizace v nádorech vaječníku

Wnt signaling in the ovarian cancer

Anotace: Rakovina vaječníku je zodpovědná za většinu úmrtí z gynekologických důvodů. Jedná se o heterogenní onemocnění, které je kvůli nedostatku typických symptomů diagnostikované až v pokročilých stádiích. Touto dobou už je obvykle rozšířené do ostatních orgánů a obtížně léčitelné. Doposud chybí postupy, které by cíleně detekovaly vznik a léčily již vytvořené nádory. Jedním z možných molekulárních procesů ovlivňujících vznik ovariálního karcinomu se zdá být signalizace pomocí glykoproteinů z rodiny Wnt. Tato bakalářská práce charakterizuje jednotlivé typy nádorů vaječníku, popisuje glykoproteiny Wnt a nejznámější jimi aktivované signální dráhy a shrnuje současné poznatky o vlivu signálních drah Wnt v embryonálním vývoji vaječníku a také jejich vliv na vznik a progresi rakoviny vaječníku.

Abstract: Ovarian cancer is responsible for majority of deaths caused by gynecological reasons. It is a heterogenous disease, which is due to its lack of typical symptoms diagnosed at advanced stage. At this point, tumors are usually spread into surrounding organs and their treatment is difficult. So far, we are mising procedures, which could targetedly detect development and cure already developed tumors. Signaling througt family of glycoproteing Wnt seems to be one of possible molecular processes affecting development of ovarian cancer. This Bachelor’s Thesis characterises individual types of ovarian tumors, describes Wnt family of glycoproteins and the best known signaling pathways activated by them and summarises current knowledge on role of Wnt signaling in embryogenesis of ovary and also their influence on development and progression of ovarian cancer.

Klíčová slova: rakovina vaječníku, serózní vysoce rizikový karcinom vaječníku, Wnt, Wnt signalizace, β-katenin, planární polarita buněk, Ca2+, ovarian cancer, high-grade serous ovarian carcinoma, Wnt signaling, β-catenin, planar cell polarity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz