Theses 

Wnt signalizace v nádorech vaječníku – Mgr. Anna Kotrbová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Mgr. Anna Kotrbová

Bachelor's thesis

Wnt signalizace v nádorech vaječníku

Wnt signaling in the ovarian cancer

Abstract: Rakovina vaječníku je zodpovědná za většinu úmrtí z gynekologických důvodů. Jedná se o heterogenní onemocnění, které je kvůli nedostatku typických symptomů diagnostikované až v pokročilých stádiích. Touto dobou už je obvykle rozšířené do ostatních orgánů a obtížně léčitelné. Doposud chybí postupy, které by cíleně detekovaly vznik a léčily již vytvořené nádory. Jedním z možných molekulárních procesů ovlivňujících vznik ovariálního karcinomu se zdá být signalizace pomocí glykoproteinů z rodiny Wnt. Tato bakalářská práce charakterizuje jednotlivé typy nádorů vaječníku, popisuje glykoproteiny Wnt a nejznámější jimi aktivované signální dráhy a shrnuje současné poznatky o vlivu signálních drah Wnt v embryonálním vývoji vaječníku a také jejich vliv na vznik a progresi rakoviny vaječníku.

Abstract: Ovarian cancer is responsible for majority of deaths caused by gynecological reasons. It is a heterogenous disease, which is due to its lack of typical symptoms diagnosed at advanced stage. At this point, tumors are usually spread into surrounding organs and their treatment is difficult. So far, we are mising procedures, which could targetedly detect development and cure already developed tumors. Signaling througt family of glycoproteing Wnt seems to be one of possible molecular processes affecting development of ovarian cancer. This Bachelor’s Thesis characterises individual types of ovarian tumors, describes Wnt family of glycoproteins and the best known signaling pathways activated by them and summarises current knowledge on role of Wnt signaling in embryogenesis of ovary and also their influence on development and progression of ovarian cancer.

Keywords: rakovina vaječníku, serózní vysoce rizikový karcinom vaječníku, Wnt, Wnt signalizace, β-katenin, planární polarita buněk, Ca2+, ovarian cancer, high-grade serous ovarian carcinoma, Wnt signaling, β-catenin, planar cell polarity

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 16:57, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz