Jan HRONSKÝ

Bakalářská práce

Internet memes as a means of persuasion in advertising discourse

Internet memes as a means of persuasion in advertising discourse
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a analýzou memetických jevů přítomných v reklamním diskurzu různých světových společností. Cílem této práce je najít a identifikovat memetické jevy, a následně určit jejich vliv na úspěšnost reklamní kampaně. Teoretická část práce se zabývá definicí pojmu Meme, jeho vlastnostmi a užitím. Dále tato část popisuje termín Meme v prostředí internetové subkultury …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on identification and analysis of memetic phenomena in advertising discourse of various companies. The aim of this thesis is to find and identify memetic aspects of commercials, and analyze their influence on the succes of the advertising campaign. The theoretical part defines the term Meme, its properties and usage. This part then defines the term Meme in the scope …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRONSKÝ, Jan. Internet memes as a means of persuasion in advertising discourse. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání