Bc. Adriana Domoráková

Diplomová práce

Prevence kriminality na místní úrovni

The crime prevention on the local level
Anotace:
Tématem diplomové práce je prevence kriminality na místní úrovni. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení efektivity prevence kriminality ve městě Nový Jičín se zaměřením na naplňování Koncepce prevence kriminality na období 2016-2020 a vlastní návrh možného zlepšení. Teoretická část se zabývá objasněním problematiky prevence kriminality, vymezením základních pojmů a seznámením čtenáře s koncepcí …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the crime prevention on the local level. The main aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of crime prevention in the city of Nový Jičín (with a focus on the implementation of the Concept of Crime Prevention for the period 2016-2020) and propose possible improvements. The theoretical part clarifies the crime prevention, contains definitions of key concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Markéta Brunová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní