Jan Rejthar

Bakalářská práce

Big five personality traits and income

Pětifaktorový model osobnosti a příjem
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ověřit hypotézu: „Osobnost ovlivňuje příjem.“ K ověření hypotézy je vytvořen model regresní analýzy metodou OLS. Pětifaktorový model „Velká Pětka“ je užitý jako taxonomie osobnosti a k jeho vyhodnocení slouží přeložený dotazník IPIP 50 s vysokou mírou spolehlivosti. Výsledky regresní analýzy se přiklání ve prospěch hypotézy, přívětivost vykazuje negativní a statisticky …více
Abstract:
This bachelor thesis aims at inspection of the hypothesis: “Personality effects income.”An OLS regression model is used to analyze the hypothesis. The Big Five personality traitsmodel is employed as the taxonomy of personality and translated version of the IPIP 50questionnaire is utilized for assessment of personality of individuals, showing high level ofreliability. Results of the regression analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Frömmel
  • Oponent: Dagmar Brožová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75517