Bc. Kateřina Krobová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost sportovních organizací

Social Responsibility of Sports Organizations
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na společenskou odpovědnost firem sportovních organizací. V práci jsou popsány základní pojmy týkající se CSR a sportovního marketingu. Praktická část je věnována CSR ve fotbalovém průmyslu. Součástí diplomové práce je komparace CSR aktivit ve vybraných fotbalových klubech. Práce obsahuje i konkrétní doporučení pro klub SK Slavia Praha.
Abstract:
The thesis focuses on the social responsibility of companies of sports organizations. The thesis describes the basic concepts related to CSR and sports marketing. The practical part is devoted to CSR in the football industry. Part of the thesis is a comparison of CSR activities in selected football clubs. The work also contains specific recommendations for the club SK Slavia Praha.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní