Bc. Ladislav Ptáček

Bakalářská práce

Financování politických stran

Financing of Political Parties
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Financování politických stran“ je zkoumání možností financování politických stran v České republice, jejich vzájemné srovnání a to i s ohledem na funkčnost a transparentnost. Práce obsahuje příklady problémů a kauz napříč politickým spektrem i náhled do hospodaření jedné z parlamentních stran. Práce je členěna do pěti samostatných kapitol. První kapitola se věnuje jednotlivým …více
Abstract:
The subject of thesis ”The funding of political parties“ is exploring options for financing political parties in the Czech Republic, their mutual comparison and also with regard to functionality and transparency. The work contains examples of problems and lawsuits across the political spectrum as well as insight into the operations of one of the parliamentary parties. The work is divided into five …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní