Bc. Vojtěch LÁSKA

Bakalářská práce

Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru

Physiotherapy after fracture of the proximal humerus
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru. Práce je dělena na úvod, teoretické poznatky, cíl a úkoly, metodiku, závěr, výsledky a diskuse. V úvodu nastíním svoji osobní motivaci, čím mi práce byla přínosem a problém, který jsem v práci řešil. V části teoretické poznatky se zabývám popisem stavby ramenního kloubu, klasifikací zlomenin v oblasti pažní …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is Physiotherapy after a fracture of the proximal part of humerus. The content is divided into the following parts: an introduction, theoretical knowledge, aim and tasks, methodology, conclusions, results and discussion. The introduction contains a few sentences about my personal motivation, what a benefit was it for me. I also mentioned the problems, with which I dealed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Banýrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LÁSKA, Vojtěch. Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie