Žaneta Miklová

Diplomová práce

PH model v analýze přežití

PH model in survival analysis
Anotace:
Tato práce se věnuje Coxovu proporcionálnímu hazardnímu modelu a jeho aplikaci na data pacientů po operaci kolorekta, která poskytla Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO). Cílem je sestavit vhodný Coxův proporcionální hazardní model a vytvořit program, který bude realizovat kroky k určení tohoto modelu. Při zpracování byly využity programy SPSS 20, R 3.0.2, RStudio 0.97.551.
Abstract:
This work is about the Cox proportional hazard model and its application. The data of patients after colorectal surgery was provided by FNO. The goal is to study basics of survival analysis, fit the Cox proportional hazard model and create the program which will use the software R to construct the model. Other softwares that we use: SPSS, RStudio.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Radim Briš
  • Oponent: Martina Litschmannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Práce na příbuzné téma