Bc. Barbora Vlachová

Diplomová práce

The Dysfunctional Family Model in Ian McEwan's Novels

The Dysfunctional Family Model in Ian McEwan's Novels
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na vybrané romány autora Iana McEwana, konrétně On Chesil Beach, The Cement Garden a Atonement, a obzvláště pak na způsob, jakým je v těchto dílech ztvárněn model dysfunkčních rodin. Hlavním cílem je pak dokázat, že toto narušené rodinné prostředí často negativně ovlivňuje budoucí psychologický vývoj postav a způsobuje jejich selhání v mezilidských vztazích.
Abstract:
This thesis introduces some selected novels by Ian McEwan, namely On Chesil Beach, The Cement Garden and Atonement, and focuses on they way the family dysfunctionality model is employed in them. The main aim is to prove that the distorted family background often negatively influences the characters's further psychological development and predestines them to fail in their own relationships.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta