Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Disertační práce

Identifikace etických problémů plynoucích z nových poznatků o lidském genomu. Od DNA k evoluční psychologii

The identification of ethical issues caused by new knowledge about human genome. From DNA to Evolutionary Psychology.
Anotace:
Přečtení úplné sekvence genomu člověka v roce 2003 se stalo rozhodujícím bodem pro další pokrok molekulární genetiky člověka, biologie i lékařství. Krom rozhodujícího přínosu pro biologickou medicínu však nastolilo rovněž řadu etických otázek a nových problémů. Na jedné straně se jedná o včasné zabránění možnému zneužití těchto poznatků. Díky rychlému pokroku technik molekulární genetiky bude v nedaleké …více
Abstract:
The complete decoding of the human genome sequence, in 2003, represents a decisive step in the progress of human molecular genetics, biology, and medicine. Besides contributing to the progress, the deciphering of the genome posed a number of ethical questions and new problems as well. On the one hand, we need to be able to prevent, in a timely manner, any possible misuse of the new knowledge. Due to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Lékařská etika

Práce na příbuzné téma