Bc. Tereza Hormandlová

Bakalářská práce

Spiritualita putování: analýza prožité zkušenosti poutníků

Spirituality of pilgrimage: Analysis of lived experience of pilgrims
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spiritualitou, putováním a prožitou zkušeností poutníků. Pro zkoumání individuální zkušenosti poutníka bylo použito kvalitativní výzkumné metody interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Tato metoda má kořeny v hermeneutice a fenomenologii a lze ji dobře využít v sociálně-pedagogickém výzkumu, kde nám umožňuje proniknout do zkušeností jedinců a jejich významů. Skrze …více
Abstract:
This thesis deals with spirituality and pilgrimage and experience of pilgrims. A method of qualitative research of interpretative phenomenological analysis (IPA) was used for examinating an individual experience of a wanderer. This method has its roots in hermeneutics and phenomenology, and can be well used in the socio-educational research which allows us to penetrate the experiences of individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta