Bc. Tereza Hormandlová

Bachelor's thesis

Spiritualita putování: analýza prožité zkušenosti poutníků

Spirituality of pilgrimage: Analysis of lived experience of pilgrims
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá spiritualitou, putováním a prožitou zkušeností poutníků. Pro zkoumání individuální zkušenosti poutníka bylo použito kvalitativní výzkumné metody interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Tato metoda má kořeny v hermeneutice a fenomenologii a lze ji dobře využít v sociálně-pedagogickém výzkumu, kde nám umožňuje proniknout do zkušeností jedinců a jejich významů. Skrze …more
Abstract:
This thesis deals with spirituality and pilgrimage and experience of pilgrims. A method of qualitative research of interpretative phenomenological analysis (IPA) was used for examinating an individual experience of a wanderer. This method has its roots in hermeneutics and phenomenology, and can be well used in the socio-educational research which allows us to penetrate the experiences of individuals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Reader: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta