Bc. Zdeněk Polášek

Diplomová práce

POLYMERNÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY V ELEKTROTECHNICKÉ PRAXI

Polymer Composite Materials for Electronic Applications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem kompozitních materiálů při vedení tepla, elektrického proudu a mechanickými vlastnostmi, které hrají důležitou roli při aplikaci. K experimentu byl použit jeden typ uhlíkového prepregu M49 s epoxidovou pryskyřicí. Na tomto materiálu je zkoumána tepelná vodivost, elektrické vlastnosti a ohybové vlastnosti v závislosti na tloušťce. Práce popisuje postup výroby vzorků …více
Abstract:
This thesis deals with the study of composite materials, the conduction of heat, electricity and mechanical properties, which play an important role in the application. The experiment was used one type of carbon prepreg M49 with an epoxy resin. In this paper is investigated thermal conductivity, electrical characteristics and bending characteristics depending on the thickness. The work describes a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013
Zveřejnit od: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polášek, Zdeněk. POLYMERNÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY V ELEKTROTECHNICKÉ PRAXI. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe