Kateřina Mrkosová Petrlíková

Bakalářská práce

Pohybová výchova jako součást dramatické výchovy

Movement education as a part of Drama in Education
Anotace:
Tato práce objasňuje termíny pohybová výchova, pohybová a taneční výchova, dramatická výchova, metody dramatické výchovy, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program. V praktické části seznamuje s projektem Škola tančí (SE.S.TA - Centrum choreografického rozvoje Žďár nad Sázavou) a jeho realizacemi na základních školách ve Žďáru nad Sázavou na Základní škole Na Radosti a Základní škole Komenského …více
Abstract:
This thesis makes clear the terms movement education, movement and dance education, drama in education, methods of drama in education, Framework Educational Programme, School Educational Programme. The practical part introduces the project School Dances (SE.S.TA - The Centre of Choreographical Development in Žďár nad Sázavou) and its realizations in two primary schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magdaléna Lípová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/gno5t/