Bc. Markéta Pospíšilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rešerše literatury o potřebách neformálních pečujících, kteří se starají o blízké umírající osoby v domácím prostředí

Anotace:
Moje absolventská práce je rešerší literatury v oblasti potřeb osob pečujících o dlouhodobě nemocné a umírající v domácí péči. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry se odborná literatura zabývá i specifickými potřebami pečujících jedinců. Tyto potřeby byly vyhledávány zejména v kontextu s Maslowovou pyramidou potřeb. Absolventská práce slouží také jako podklad pro bakalářkou práci, která se empiricky …více
Abstract:
My graduation thesis is a literature research in the sphere of needs of people who care for long-term ill and dying persons in home care. The aim of this work is to find out how deeply professional literature deals with the specific needs of caring individuals. These needs have been sought especially in the context of Maslow's Pyramid of Needs. The graduation thesis is also used as a basis for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Chovancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc