Ing. Mgr. Tomáš Majtner, Ph.D.

Rigorózní práce

Analyzing Fluorescence Microscopic Images Through Texture Descriptors

Analyzing Fluorescence Microscopic Images Through Texture Descriptors
Anotace:
Digitálne snímky hrajú dôležitú úlohu v posledných rokoch. Majú schopnosť zachytiť okamžitý moment v rôznych obrazových doménach reálneho sveta. V tejto práci budeme sústrediť naše úsilie na jednu konkrétnu doménu nazvanú fluorescenčná mikroskopia. Našim cieľom bude rozpoznanie a klasifikácia obrázkov z tejto oblasti. To môžeme docieliť napríklad pomocou takzvaných obrazových deskriptorov. Dôvodom …více
Abstract:
Digital images play an important role nowadays, with a big progress in last few decades. They have the ability to capture immediate moment from the different image domains of the real world. In this thesis proposal, we will concentrate our effort on one particular domain called fluorescence microscopy. We would like to recognize and classify images from this area. This can be done by using so-called …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Oponent: Prof. Cham Athwal, Ing. Tomáš Suk, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu