Mgr. Lenka Samková

Diplomová práce

Analýzy a nastavení vhodných indikátorů k měření ekonomických efektů turismu na lokální úrovni

Analyses and setting appropriate indicators to measure the economic effects of tourism on the local level
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi měření efektů cestovního ruchu, se zaměřením na efekty ekonomické, jejichž vyčíslení není snadné z důvodu širokého rozsahu cestovního ruchu, který nepřímo ovlivňuje i jiná odvětví. Cílem práce je na základě výstupu provedené analýzy existujících souborů indikátorů na různých teritoriálních úrovních navrhnout vlastní soubor indikátorů, s jehož pomocí by bylo možné …více
Abstract:
This Masterʼs Dissertation focuses on possibilities of measuring effects of tourism, especially economic effects. These effects are not easy to evaluate due to wide range of tourism, which indirectly affect other sectors. The aim of thesis is – based on the output of analysis of existing sets of indicators at different territorial levels – to design new set of indicators, by which we can measure economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze