Mgr. Lenka Samková

Master's thesis

Analýzy a nastavení vhodných indikátorů k měření ekonomických efektů turismu na lokální úrovni

Analyses and setting appropriate indicators to measure the economic effects of tourism on the local level
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi měření efektů cestovního ruchu, se zaměřením na efekty ekonomické, jejichž vyčíslení není snadné z důvodu širokého rozsahu cestovního ruchu, který nepřímo ovlivňuje i jiná odvětví. Cílem práce je na základě výstupu provedené analýzy existujících souborů indikátorů na různých teritoriálních úrovních navrhnout vlastní soubor indikátorů, s jehož pomocí by bylo možné …more
Abstract:
This Masterʼs Dissertation focuses on possibilities of measuring effects of tourism, especially economic effects. These effects are not easy to evaluate due to wide range of tourism, which indirectly affect other sectors. The aim of thesis is – based on the output of analysis of existing sets of indicators at different territorial levels – to design new set of indicators, by which we can measure economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze