Bc. Petra Kratochvilová

Diplomová práce

Epigrafické památky mikroregionů Nový Dvůr a Bzenecko

Epigraphic Monuments of Microregion Nový Dvůr and Bzenecko
Anotace:
Magisterská diplomová práce Epigrafické památky mikroregionů Nový Dvůr a Bzenecko podává soupis 63 památek z 11 lokalit, ohraničených rokem 1900. Soupis se skládá z nápisů na sochách, křížích, náhrobcích, zvonech atd. K nim náleží krátký popis památky, materiál, druh a velikost písma, přepis a kritický komentář. Památky jsou řazeny chronologicky. K práci patří přiložené CD se všemi fotografiemi.
Abstract:
The diploma thesis Epigraphic Monuments of microregion Nový Dvůr a Bzenecko brings 63 monuments from 11 locations limited by the year 1900. It consists of inscriptions on the statues, crosses, sepulchres, bells etc. A short description of the monument, material, type and size of scripture, transription and critical commentary are added to them. Monuments are chronologically ordered. There is enclosed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta