Barbara Bártková

Bakalářská práce

Uživatelské rozhraní mobilní aplikace

User Interface Design for Mobile Application
Anotace:
Žijeme v digitální éře, která s sebou přináší stále vzrůstající zájem o mobilní aplikace. Chytré telefony zastávají důležitou roli v našem každodenním životě. Zajišťují komunikaci, informace, zábavu a vyplňují náš volný čas. Nadprůměrná produkce mobilních aplikací se snaží pokrýt každou jednu složku našeho bytí. Tato snaha pak logicky vyústí ve velké množství nekvalitně zpracovaných uživatelských prostředí …více
Abstract:
We live in a digital era, which consists of increasing interest in mobile applications. Smartphones play an important role in our daily life. They are all about the ability to communicate, access information and entertain anytime, anywhere. The mass production of mobile apps is trying to affect each part of our existence. This effort logically leads to big amount of poorly made user interfaces. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Bohuslav Stránský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bártková, Barbara. Uživatelské rozhraní mobilní aplikace. Zlín, 2014. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Vizuální komunikace