Andrea VOLÁROVÁ

Bakalářská práce

Pomoc obětem trestné činnosti jako zájmový potencionál vybraného segmentu pomáhajících profesí

Assistance to victims of crime as a potential interest of a selected segment of helping professions
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma pomoc obětem trestné činnosti jako zájmový potencionál vybraného segmentu pomáhajících profesí. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak společnost pomáhá nezletilým obětem trestné činnosti a dále zdali poskytovaná pomoc odpovídá potřebám nezletilých, kteří se stali obětí trestného činu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of assistance to victims of crime as a potential interest of a selected segment of helping professions. The main objective of the bachelor's thesis was to find out how society provides assistance to minor victims and if assistance provided meets the needs of the minors who have been victims of a crime. The bachelor's thesis is divided into two parts; a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLÁROVÁ, Andrea. Pomoc obětem trestné činnosti jako zájmový potencionál vybraného segmentu pomáhajících profesí. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lcr514 lcr514/2
3. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2019
Bulanova, L.
4. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.