Theses 

Zvyšování výkonnosti firmy pomocí SWOT analýzy – Ing. Ivan Černík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Ivan Černík

Bakalářská práce

Zvyšování výkonnosti firmy pomocí SWOT analýzy

Increasing the performance of the company using SWOT analysis

Anotace: Práce se zabývá problematikou zvyšování výkonnosti firmy pomocí SWOT analýzy. Teoretická část se bude věnovat analýze prostředí a jejím metodikám jako jsou STEEP analýza, Porterova analýza pěti sil a především analýza SWOT. Praktická část práce se zaměří na ukázku použití těchto analýz na Pivovaru Uherský Brod, a zda tyto analýzy opravdu mohou vést ke zvýšení výkonnosti firmy.

Abstract: This bachelor’s thesis deals with the issue of company’s performance enhancement using SWOT analysis. The theoretical part focuses on market environment analysis, its methodologies such as STEEP analysis, Porter five forces analysis and mainly SWOT analysis. The practical part of the thesis concentrates on the illustration of usage of these analyses on Brewery Uherský Brod and whether these analyses can really lead to increase of company performance.

Klíčová slova: Klíčová slova Analýza, analýza prostředí, firma, hrozba, hyperkonkurenční prostředí, oportunita, silné stránky firmy, slabé stránky firmy, STEEP analýza, Porterův model, SWOT analýza, vstup firmy na trh, výkonnost firmy, vize, strategie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz