Ing. Eva Hladká

Bachelor's thesis

Revitalizace jižní části Mostecka - mikroregionu Most - Jih

Revival of the southern Most part - mikroregion Most - South
Abstract:
Rozvoj průmyslu a důlní činnosti po 2. světové válce znamenal pro tradičně zemědělský jih Mostecka výrazné změny. Obyvatelstvo opouštělo svá původní sídla a zaměstnání v zemědělství a stěhovalo se za prací v průmyslu a bydlením do měst. V důsledku velkoplošné těžby hnědého uhlí došlo k likvidaci řady obcí a v dalších byla vyhlášena stavební uzávěra. Obce neinvestovaly do svého rozvoje a chátraly. Po …more
Abstract:
Die Entwicklung der Industrie und des Bergbaus nach dem zweiten Weltkrieg hat für den landwirtschaftlichen Süden in der Region von Most markante Veränderungenbedeutet. Die Bevölkerung hat die ursprüngliche Siedlungen und die Arbeit in der Landwirtschaft verlassen und sie sind der Arbeit und des Wohnens nachgegangen. In Folge von Kohlenproduktion wurden viele Gemeinden abgerissen und in den anderen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Vladimíra Ilievová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration