Vojtěch Princ

Diplomová práce

Management parkování

Parking Management
Anotace:
Cílem práce je navrhnout vhodný management parkování pro centrum města Jindřichova Hradce. Teoretická část práce se v prvních kapitolách zabývá problémem dopravy a jejími negativními vlivy na prostředí měst v souvislosti s nárůstem individuální automobilové dopravy v posledních letech. V další kapitole je popsán management parkování a jeho strategie, jako prostředek řešení problému statické i dynamické …více
Abstract:
The objective of this thesis is to design the appropriate parking management for downtown of Jindrichuv Hradec. The theoretical part is focused on the traffic problem and its negative effects on environment of cities in relation to increase in private car transport in recent years. In the next chapter, parking management and its specific strategies are described as instruments solving problems with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: Martin Musil
  • Oponent: Jan Voráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23742