Bc. Lukáš Vašut

Diplomová práce

Analýza a návrh opatření pro zlepšení ochrany obyvatelstva ve městě Nový Jičín

An Analysis and Suggestion of Measures (Intended) to Improve Population Protection in Novy Jicin
Anotace:
Předmětem diplomové práce je návrh ochrany obyvatelstva při povodních ve městě Nový Jičín. Teoretická část je zaměřena na legislativní požadavky, koncept základních zásad ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí. Praktická část práce pojednává o současném stavu protipovodňových opatření ve městě Nový Jičín a porovnání zabezpečení na základě předešlých protipovodňových opatření. Poslední …více
Abstract:
My diploma thesis deals with a proposal of a flood protection of the population in the town of Novy Jicin. The theoretical part is focused on legislative requirements, a key concept of rules for protection of the population when extraordinary circumstances are solved. The practical part presents a current state of anti-flooding measures in the town of Novy Jicin and compares these precautions with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašut, Lukáš. Analýza a návrh opatření pro zlepšení ochrany obyvatelstva ve městě Nový Jičín. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe