Bc. Marek Švábenský

Bakalářská práce

Analýza podpory inovací v start up firmách

Analysis of support for innovations in start-up companies
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky podpory inovací v start-up firmách, vytvořit analýzu této podpory v podmínkách vlastní firmy People in Safety s.r.o. a navrhnout opatření – vhodné podporné řešení pro financování a zavedení na trh hlavní inovace v uvedené firmě.
Abstract:
The submited bachelor thesis analyses available innovation support for start up companies in order to secure supportive methods for my own start up company: People in Safety ltd.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Heyduk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting