Bc. Michal Steiner

Bakalářská práce

Konkurence v cestovním ruchu: hotely v historických objektech

Competition in tourism: hotels in historic buildings
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na konkurenční prostředí v hotelovém průmyslu. Teoretická část se věnuje obecné charakteristice tématu. Praktická část se zabývá konkrétním prostředím pro subjekt Zámeček Klokočov s.r.o. V této části je porovnání dalších subjektů, které se zabývají stejnými službami jako vybraná společnost. Závěr se věnuje především vyhodnocení dané problematiky a doporučením pro lepší …více
Abstract:
The bachelour thesis focuses on the competitive environment in the hotel industry. The theoretical part deals with general characteristics of the subject. The practical part deals with a specific environment for the operator chateau Klokočov Ltd. This section is a comparison of other entities that deal with the same services as the selected company. The conclusion is primarily devoted to the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní