Bc. Ivan Holko

Diplomová práce

The successful integration of newcomers (guidelines)

The successful integration of newcomers (guidelines)
Anotace:
Cieľom práce je vytvoriť taký generický rámec a návod pre úspešnú integráciu nových zamestnancov vo väčších, servisne orientovaných, spoločnostiach poskytujúcich služby v oblasti IT na základe osvedčených praktík, známych metód a skúseností operačného manažmentu, že zamestnávatelia budú môcť štandardizovať alebo zlepšiť proces integrácie a signifikantne skrátiť dobu, počas ktorej sa nový zamestnanec …více
Abstract:
The aim of the thesis is to develop a generic framework and guidelines for a successful integration of newcomers in larger, IT service-oriented, business companies based on the proven best practices, known methods and operations management experiences so that employers can either standardize or improve the process of integration and significantly shorten the time period during which a newcomer becomes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Lomitzká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace