Bc. Štefan Belka

Diplomová práce

Priestorová analýza politických strán národnostných menšín na Slovensku

Spatial analysis of politic parties of ethnic minorities in Slovakia
Abstract:
This diploma thesis describes the electoral geography of the national minorities ‘political subjects in Slovakia in years 1994 – 2010. In particular, it analyses the election results of The Hungarian Coalition, Party of Hungarian Coalition and the party Most – Hid in the election to the National Council of the Slovak Republic and in the election to the European Parliament. The analytical part of this …více
Abstract:
Práca popisuje volebnú geografiu politických subjektov národnostných menšín na Slovensku v období rokov 1994 až 2010, analyzuje predovšetkým volebné výsledky Maďarskej koalície, Strany maďarskej koalície a strany Most-Híd z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a z volieb do Európskeho parlamentu. Analytická časť tejto práce sa snaží popísať a vysvetliť zmeny volebnej podpory týchto politických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie