Theses 

Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. – Victoria Kudrenko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Victoria Kudrenko

Bakalářská práce

Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Financial analysis of ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Anotace: Cílem mé bakalářské práce je analyzovat společnost ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. za období 2012 až 2016. Práce se skládá ze dvou částí. Metodická část je věnována definici finanční analýzy a jednotlivých metod. V rámci praktické části jsou aplikovány již získané teoretické znalosti potřebné pro provedení analýzy mnou vybraného podniku. Táto část práce obsahuje představení společnosti, určení konkurentů, samotnou finanční analýzu a konkurenční srovnání. Na základě provedené analýzy je sestaven finanční plán na rok 2017.

Abstract: The aim of my bachelor thesis is to analyse company ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. for the period 2012 to 2016. The thesis consists of two parts. The methodical part presents the definition of financial analysis and individual methods. In the practical part the theoretical knowledge that is needed for the analysis of the selected enterprise is applied. This part of the thesis includes company presentation, designation of competitors, financial analysis itself and competitive comparison. Based on the analysis, a financial plan for the year 2017 is drawn up.

Klíčová slova: módní společnost, Zara, Inditex, H&M, horizontální a vertikální analýza, bankrotní model, finanční plán, finanční analýza, poměrové ukazatele, Mango, ASOS

Keywords: fashion company, financial analysis, Zara, Inditex, H&M, Mango, ASOS, horizontal and vertical analysis, financial ratios, bankruptcy model, financial plan

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Lucie Poulová
  • Oponent: Tatiana Škerlíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74537


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 23:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz