Victoria Kudrenko

Bakalářská práce

Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Financial analysis of ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je analyzovat společnost ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. za období 2012 až 2016. Práce se skládá ze dvou částí. Metodická část je věnována definici finanční analýzy a jednotlivých metod. V rámci praktické části jsou aplikovány již získané teoretické znalosti potřebné pro provedení analýzy mnou vybraného podniku. Táto část práce obsahuje představení společnosti, určení konkurentů …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to analyse company ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. for the period 2012 to 2016. The thesis consists of two parts. The methodical part presents the definition of financial analysis and individual methods. In the practical part the theoretical knowledge that is needed for the analysis of the selected enterprise is applied. This part of the thesis includes company presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Lucie Poulová
  • Oponent: Tatiana Škerlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74537