Andrea Zemánková

Bakalářská práce

Vliv výdajů na zdraví na růst HDP

The Effect of Health Care Expenditure on GDP Growth
Anotace:
Práce analyzuje vztah mezi výdaji na zdraví a hospodářským růstem v České republice a Rakousku mezi roky 1995 až 2010. V poslední době si ekonomové stále více uvědomují a zkoumají spojitost mezi zdravím a produktivitou, proto je cílem mé práce ověřit hypotézy, zda výdaje na zdraví skutečně ovlivňují růst hrubého domácího produktu a zda bohatší státy mají vyšší hodnotu elasticity výdajů na zdraví při …více
Abstract:
The thesis analyzes the relationship between health care expenditure and economic growth in the Czech Republic and Austria between 1995 and 2010. Recently, economists are increasingly aware of and examine the relationship between health and productivity, so the aim of the work is to verify the hypothesis that the health care expenditures really affect the growth of gross domestic product and that richer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Arnošt Klesla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67306