Bc. Veronika Vobořilová

Bachelor's thesis

Historie vizualizace dat v kontextu českých periodik

History of data visualization in Czech periodicals
Abstract:
Bakalářská práce „Historie vizualizace dat v kontextu českých periodik“ pojednává o tématu datové vizualizace z diachronního pohledu, který je často opomíjen. Práce cílí na převedení tématu historie vizualizace dat do českého prostředí. Představuje základní cizojazyčnou literaturu pojednávající o tématu a koncept tzv. milníků. Milníky se míní úseky historie či významné události ovlivňující vývoj historie …more
Abstract:
This bachelor thesis „History of data visualization in Czech periodicals“ focuses on data visualization in diachrony perspective, which is often neglected. The bachelor thesis aims to transfer the topic of the history of data visualization into the Czech background. It presents the foreign-language literature dealing with the topic, and the concept of milestones. The thesis describes relevant milestones …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Marek
  • Reader: PhDr. Bedřich Musil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies