Theses 

Argument čínského pokoje – včera, dnes a zítra – Bc. Iva Lokvencová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Iva Lokvencová

Bakalářská práce

Argument čínského pokoje – včera, dnes a zítra

The Chinese Room Argument – Yesterday, Today and Tomorrow

Anotace: Bakalářská diplomová práce Argument čínského pokoje – včera, dnes a zítra se zabývá tzv. argumentem čínského pokoje, který byl v 80. letech vnesen do problematiky umělé inteligence analytickým filosofem Johnem R. Searlem. Tato práce analyzuje a prověřuje platnost Searlova tvrzení, dle kterého je schopnost generovat správné odpovědi nedostatečná pro doložení skutečného porozumění otázky či úkolu. Pohled je upřen na jeho současné kritiky, zvláštní pozornost je následně věnována futuristickým prognózám odborníků nových médií.

Abstract: The bachelor thesis The Chinese Room Argument – Yesterday, Today and Tomorrow deals with theory of the chinese room argument, which was introduced in the 80's by the analytic philosopher John R. Searle. The thesis analyzes and verifies the validity of Searle's argument, according to which the ability to generate the correct answer is not sufficient for a real understanding. The view is also fixed on the contemporary criticisms, special attention is paid to the futuristic visions of experts on new media.

Klíčová slova: John Searle, argument čínského pokoje, umělá inteligence, robotika, vědomí, kognitivní věda, komputacionismus, bod singularity, Chinese Room Argument, artificial intelligence, robotics, mind, cognitive science, computationalism, the singularity.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Ivičič
  • Oponent: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz