Bc. Martin Buňka

Diplomová práce

Školicí středisko pro systém ASSET

A Training Centre for the ASSET System
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením školícího pracoviště, jako nástroje pro efektivní zaučení techniků pracujících s integrovaným zabezpečovacím systémem Asset. Práci tvoří literární rešerše školících pracovišť z oblasti technického vzdělávání a popis systému Asset. V praktické části jsou vypracovány školící materiály pro jednotlivé etapy výuky a systém ověřování získaných znalostí na základě …více
Abstract:
This thesis deals with establishing a training centre aimed at effective training of techni-cians working with the integrated security system Asset. It consists of literary researches by training institutes of technical education and the description of Asset system. The prac-tical part includes training materials prepared for particular stages of tuition and the verifi-cation system of acquired knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Rudolf Drga, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buňka, Martin. Školicí středisko pro systém ASSET. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management