Bc. Martin Buňka

Master's thesis

Školicí středisko pro systém ASSET

A Training Centre for the ASSET System
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením školícího pracoviště, jako nástroje pro efektivní zaučení techniků pracujících s integrovaným zabezpečovacím systémem Asset. Práci tvoří literární rešerše školících pracovišť z oblasti technického vzdělávání a popis systému Asset. V praktické části jsou vypracovány školící materiály pro jednotlivé etapy výuky a systém ověřování získaných znalostí na základě …more
Abstract:
This thesis deals with establishing a training centre aimed at effective training of techni-cians working with the integrated security system Asset. It consists of literary researches by training institutes of technical education and the description of Asset system. The prac-tical part includes training materials prepared for particular stages of tuition and the verifi-cation system of acquired knowledge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015
Accessible from:: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Rudolf Drga, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Buňka, Martin. Školicí středisko pro systém ASSET. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management