Michaela Hrušková

Diplomová práce

Eye-trackingová analýza varovných textů v reklamách na alkoholické nápoje

Eye-tracking analysis of warning texts in advertising on alcoholic beverages
Anotace:
Práce se zabývá problematikou varovných textů v reklamě na alkoholické nápoje. Cílem práce je zjistit spotřebitelské postoje vybrané cílové skupiny k reklamním sdělením propagující alkoholické nápoje a provést eye-trackingovou analýzu varovných textů v reklamách na alkoholické nápoje. Vybranou cílovou skupinou jsou mileniálové. Literární rešerše se věnuje společenské odpovědnosti firem v oblasti alkoholového …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of warning texts in advertising on alcoholic beverages. The aim of this thesis is to find out consumer attitudes of a selected target group to advertising messages promoting alcoholic beverages and to perform eye-tracking analysis of warning texts in advertisements on alcoholic beverages. The selected target group is millennials. The literature review deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Michal Novák
  • Oponent: Daria Gunina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79640