Bc. Barbora CIGÁNKOVÁ

Diplomová práce

Uplatnění variant Amesova testu v hodnocení enviromentálních mutagenů

Application variants of the Ames test in the evaluation of environmental mutagens
Anotace:
Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na znečištění ovzduší v ČR, především v oblasti Moravskoslezského kraje a na varianty Amesova testu, jejich použití, metodiku a srovnání jejich využití. Hlavním cílem práce byla detekce mutagenity reálného vzorku ovzduší z centra Ostravy standardním plotnovým Amesovým testem s a bez metabolické aktivace in vitro s využitím kmenů Salmonella typhimurium …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis focuses on air pollution in the Czech Republic, particularly in the area of Moravian-Silesian region and on variants of the Ames test, their use, methodology and on the comparison of their use.The main goal of the work was the detection of mutagenicity of a real air sample from the centre of Ostrava by means of standart plates Ames test with and without metabolic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIGÁNKOVÁ, Barbora. Uplatnění variant Amesova testu v hodnocení enviromentálních mutagenů. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta