Bc. Barbora CIGÁNKOVÁ

Master's thesis

Uplatnění variant Amesova testu v hodnocení enviromentálních mutagenů

Application variants of the Ames test in the evaluation of environmental mutagens
Abstract:
Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na znečištění ovzduší v ČR, především v oblasti Moravskoslezského kraje a na varianty Amesova testu, jejich použití, metodiku a srovnání jejich využití. Hlavním cílem práce byla detekce mutagenity reálného vzorku ovzduší z centra Ostravy standardním plotnovým Amesovým testem s a bez metabolické aktivace in vitro s využitím kmenů Salmonella typhimurium …more
Abstract:
The theoretical part of the thesis focuses on air pollution in the Czech Republic, particularly in the area of Moravian-Silesian region and on variants of the Ames test, their use, methodology and on the comparison of their use.The main goal of the work was the detection of mutagenicity of a real air sample from the centre of Ostrava by means of standart plates Ames test with and without metabolic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2012
Accessible from:: 22. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CIGÁNKOVÁ, Barbora. Uplatnění variant Amesova testu v hodnocení enviromentálních mutagenů. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta