Ngoc Han Hoang

Bakalářská práce

Exekuce srážkami ze mzdy a přikázáním pohledávky z účtu

Execution by deducting money from wages and by claiming a receivable from the bank account
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vysvětlením procesu exekučního řízení, konkrétně srážkami ze mzdy a přikázáním pohledávky z účtu. Definuje práva a povinnosti všech subjektů a přesný postup řízení. Dále se podrobně zabývá výpočtem srážek ze mzdy a jiných příjmů. Práce je orientována především na zaměstnance, kteří jsou zároveň dlužníky a jejich mzda je postižena srážkami a současně přikázáním pohledávky …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the explanation of the execution process, specifically deduction from wages and claiming a receivable from an account. It defines rights and obligations of all entities and the exact method of procedure. It also deals in detail with the calculation of deductions from wages and other income. The work is focused primarily on employees who are also debtors and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2021
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Ludvík Kostelanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81810

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo