Mgr. Iva Burešová, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Vybrané koreláty osobnosti mladistvých delikventů (teze dizertační práce)

The specific complex of psychical peculiarities of the young deliquents
Abstract:
V současné době se široký okruh problematiky mladistvých delikventů dostává do centra pozornosti řady autorů, poněvadž jedním z nejvýraznějších fenoménů v současném vývoji kriminality v ČR jsou zejména výrazné kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti dětí i mladistvých. V naší i zahraniční odborné literatuře lze najít řadu výzkumných projektů i sdělení, zabývajících se různými aspekty …more
Abstract:
The aim of this submitted diploma thesis is to express the attitude towards the question of specific complex of psychical peculiarities of the young deliquents in the context of larger scientifical research. We were looking for the answer to the question whether there are real tangible differences in personal characteristics and manners to cope with difficult, problematic situations of this specified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 11. 2007

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta