Mgr. Peter Chriašteľ

Bakalářská práce

Rotace velmi velkých obrazů po částech

Rotation of very extensive images per partes
Abstract:
The aim of this thesis is the implementation of an algorithm for rotating large images. The program accesses the image by its parts, so called tiles. I programmed two variants, first one working with the image splitted into separate files, the second one works with the entire image. Theoretical part of the thesis includes characterization of each variant and used picture formats.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je implementácia algoritmu na rotáciu veľkých obrazov. Program pristupuje k obrazu po častiach, tzv. dlaždiciach. Naprogramované sú dva varianty, prvý pracuje s obrazom rozdeleného do samostatných súborov, druhý pracuje s obrazom ako celkom. Teoretickú časť práce tvorí charakteristika variantov a použitých obrazových formátov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Matela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma